Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Факультет інформаційних технологій та управління шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МАТЕМАТИКИ


- ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Практичні заняття у Центрі економічної дидактики

26.02.2021 р. відбулись практичні заняття з курсу «Економікс» для студентів 1 курсу груп Екб-1-20-4.0д та ФіКб-1-20-4.0д з теми «Основні показники системи національних рахунків». Метою заняття є формування практичних навичок проведення аналізу динаміки макроекономічних показників з використанням MS Excel.

Студенти проаналізували динаміку основних показників, які характеризують соціально-економічний розвиток економіки України з 2000 по 2019 роки за такими напрямами:

  • населення та робоча сила
  • освіта, медицина, навколишнє середовище
  • розвиток транспорту та зв’язку
  • розвиток бізнесу та фінансові результати
  • інновації та інвестиції
  • державний бюджет: стан, доходи та видатки
  • банківське кредитування економіки

Результати узагальнено у вигляді діаграм. Виділено періоди зростання і спадів, зроблено ряд висновків.

 

 

Відео практичного заняття:

фрагмент 1

фрагмент 2

фрагмент 3