Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Факультет інформаційних технологій та управління шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МАТЕМАТИКИ


- ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Студенти ІІ-го курсу спеціальності 073 Менеджмент перевірили рівень своєї цифрової грамотності на національній онлайн-платформі Дія.Цифрова освіта

У лютому 2022 року в рамках діяльності центру Функціонального менеджменту під керівництвом Краус Катерини Миколаївни, к.е.н., доцентки, доцентки кафедри управління Факультету інформаційних технологій та управління в ході вивчення навчальної дисципліни “Інформаційне забезпечення системи управління підприємством” студенти групи Мб-1-20-4.0д спеціальності 073 Менеджмент пройшли національний тест Цифрограм 2.0 для громадян” на цифрову грамотність. Тестування на національній онлайн-платформі Дія.Цифрова освіта дало змогу не лише визначити загальний рівень цифрової грамотності, а й оцінити студентам свої компетентності в розрізі окремих сфер:

- основи комп’ютерної грамотності;

- інформаційна грамотність, уміння працювати з даними;

- створення цифрового контенту;

- комунікація та взаємодія у цифровому суспільстві;

- безпека у цифровому середовищі;

- розв’язання проблем у цифровому середовищі та навчання впродовж життя.

Після складання національного тесту кожен студент групи Мб-1-20-4.0д отримав сертифікат, що засвідчує певний рівень їх цифрової грамотності.