Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Факультет інформаційних технологій та управління шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МАТЕМАТИКИ


- ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

DSC04009
Контактна інформація

i.yakovenko@kubg.edu.ua
вул. Тимошенка, 13-б, каб.505а

Яковенко Ігор Валентинович

В.о. завідувача кафедри управління

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат економічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Стратегічний менеджмент
  • Державне регулювання економічних процесів
  • Державне та регіональне управління
  • Сучасні концепції реформування державного та суспільного устрою
  • Управління фінансово-економічною діяльністю (ЗДО/ЗЗСО)

 

Професійний досвід

У 1977 р. закінчив з відзнакою Київський інститут народного господарства (нині КНЕУ імені В. Гетьмана), спеціальність «Економіка».

В 1984 р. захистив кандидатську дисертацію.

З 1979 р. працював інженером, викладачем, старшим викладачем, доцентом в Київському інституті народного господарства.

1992 р. - заступник завідуючого економічним відділом Секретаріату Кабінету Міністрів України.

1993 р. - голова Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю.      

2000 - 2002 р. - працював на керівних посадах в бізнесі.

2002 р. - 2005 р. - головний радник та виконуючий обов’язки керівника у проекті програми ТАСІС «Аудит державних фінансів» в Рахунковій палаті України.

2005 р. - 2008 р. - президент Асоціації «Страховий бізнес».

2008 р. - 2010 р. - заступник Міністра охорони здоров’я України.

2010 р. доцента кафедри фінансів, менеджменту та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка.

2015 - 2016 рр. –  директор Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка.

Професійний і науковий інтерес

Має значний досвід впровадження та проведення реформ в охороні здоров'я, сфері соціальних  послуг, ринку фінансових послуг. Працює над проблематикою реформування галузей соціальної сфери: освіти, медицини, соціальних послуг, зокрема питаннями, пов’язаними із реформуванням фінансового механізму цих галузей. Також  має досить глибокі знання щодо функціонування системи державних органів та органів місцевого самоврядування, досвід співпраці з органами влади різних рівнів та місцевими громадами.

Працював експертом та консультантом у 8 проектах Світового банку, ПРООН, ТАСІС, USAD, GIZ (Німецьке товариство міжнародного співробітництва), присвяченим питанням розвитку системи державного управління, фінансових ринків, системі державного аудиту, реформуванню галузей соціальної сфери.

Приймав участь у дослідженні на замовлення представництва ООН в Україні на тему «Аналіз державних стратегічних документів щодо врахування адаптованих для України Цілей Сталого Розвитку до 2030 року».  Аналітична доповідь була оприлюднено українською та англійською мовами та була направлена для вивчення і обговорення представництвам ООН в країнах–членах ООН, і презентована для використання в роботі уповноваженим представниками Кабінету міністрів України.

Залучається до роботи експертом у комітетах Верховної Ради України та проектах технічної допомоги (TACIS, ПРООН, Світовий банк). Залучається до роботи над проектами законодавчих актів з питань розвитку галузей соціальної сфери та фінансових ринків, зокрема щодо розробки механізму та впровадженням системи обов’язкового медичного страхування в Україні. Член авторських колективів із підготовки більше 20 актів законодавства.

Стажування

Стажувався в КНР із вивчення економічної реформи Китаю.

Стажувався в урядових установах Канади, де вивчав досвід роботи Міністерства фінансів, Національного банку, Офісу Прем'єр - міністра. 

Має більше 50 друкованих праць, автор підручників та навчального посібника для керівників органів управління та закладами 

охорони здоров’я – «Основи сучасного менеджменту охорони здоров’я».