Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Факультет інформаційних технологій та управління шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МАТЕМАТИКИ


- ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Краус КМ
Контактна інформація

k.kraus@kubg.edu.ua
вул. Тимошенка, 13-б, каб 505а

Краус Катерина Миколаївна

Доцентка кафедри управління

Науковий ступінь, вчене звання

кандидатка економічних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Відповідальна за наукову роботу на кафедрі

Керівник Центру функціонального управління

 

  • Менеджменті і маркетинг
  • Інформаційне забезпечення системи управління підприємства
  • Управління фінансово-економічною діяльністю (ЗДО/ЗЗСО)
  • Університетські студії. Вступ до спеціальності

Біографія

Має повну вищу освіту за спеціальністю “Фінанси”, кваліфікація – магістра з фінансів (диплом з відзнакою). Навчалась в аспірантурі ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” на спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Захистила дисертаційну роботу в 2015 році за темою “Управління маркетингом малих торговельних підприємств” та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

Автор понад 140 наукових та навчально-методичних праць, з яких 4 монографії, 2 словники та 5 навчальних посібників.

Учасник грантового проєкту KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good “Digital Entrepreneurship Education” (2020-2023).

Професійний і науковий інтерес

Управління маркетингом підприємств на інноваційних засадах

Цифровізація економіки України на всіх рівнях економічної агрегації

Навчання цифровому підприємництву: управлінський аспект

Інше

Основні праці: “Стратегія фінансової стабілізації підприємств (на прикладі Центральної спілки споживчих товариств України)”(м. Полтава, 2010 р.), “Управління маркетингом малого торговельного бізнесу: концепції, організація, домінанти розвитку” (м.Полтава, 2013 р.), “Управління маркетингом малих торговельних підприємств” (м.Київ, 2015 р.), “Ретроспектива і сучасність оподаткування в Україні та за кордоном” (м. Київ, 2019).

Співавтор словників “Dictionary of economic terms” (2013 р.) і “Українсько-російсько-англійський термінологічний словник з економічної теорії” (словник з грифом МОН України, 2015 р.).