Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Факультет інформаційних технологій та управління шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МАТЕМАТИКИ


- ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

РябецьКА
Контактна інформація

k.riabets@kubg.edu.ua
вул. Тимошенка, 13-б, каб.505а

Рябець Катерина Анатоліївна

Професорка кафедри управління

Науковий ступінь, вчене звання

Докторка наук з державного управління, доцентка

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Державна політика: аналіз та механізми впровадження
  • Прийняття управлінських рішень в публічному управлінні
  • Публічні закупівлі
  • Законодавче забезпечення управління (трудове, адміністративне, фінансове)

Біографія

Освіта:

2000 р. -  закінчила навчання у МАУП за спеціальністю «Правознавство».

2007 р. - захист кандидатської дисертації, Тема: «Адміністративно-правове регулювання екологічної діяльності», Інститут законодавства Верховної Ради України.

2019 р. - закінчила навчання в докторантурі Національної академії управління при Президентові України за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Підготувала до захисту докторську дисертацію на тему: «Формування політико-правових засад публічного управління в галузі водного господарства».

                                      

Досвід викладацької роботи:

Міжгалузевий інститут управління (2001-2010 рр.) на посадах ст. викладач, доцент, заступник декана юридичного факультету.

Київський національний університет культури і мистецтв (2010-2017 рр.) на посадах доцент, професор, завідувач кафедри теорії та історії держави і права.

Київський університет імені Бориса Грінченка – з 2019 року доцент кафедри управління Факультету інформаційних технологій та управління.

Науково-практична діяльність

У 2017-2019 рр. приймала участі у виконанні НДР Національної академії державного управління при Президентові України за комплексним науковим проектом «Державне управління та місцеве самоврядування» (ДР № 0199U002827) за темами: «Теоретико-методологічні засади розвитку сучасної моделі представницької влади у державотворчому процесі України» (ДР № 0118U000638), «Механізми запобігання політичної корупції в органах представницької влади в Україні» (ДР № 0118U000638). У ході виконання зазначених науково-дослідних робіт визначила правові чинники політичної корупції в галузі водного господарства України у системі представницької влади та напрацювала систему заходів щодо її запобігання; дослідила політико-правовий статус Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування у системі публічного управління в галузі водного господарства та розробила пропозиції щодо його удосконалення.

Приймала участь розробці проекту Водної стратегії м. Києва на 2019-2030 рр. (довідка про впровадження від 28 серпня 2019 року № 221-3911).

Напрацювала пропозиції щодо реалізації Обласної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення річки Дніпро на період до 2021 року, які впроваджуються  Київською обласною державною адміністрацією (довідка про впровадження від 23 вересня 2019 року № 11-18/5601/05/16-2019).

Професійний і науковий інтерес

Політичні та правові засади публічного управління; взаємодія публічних інституцій; вироблення, правова регламентація та реалізація публічної політики.

Автор більше 120 наукових праць, в тому числі двох монографій, одного навчального посібника з грифом МОН; співавтором термінологічного словника «Публічне управління» / за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. – Київ : НАДУ, 2018. – 224 с. (С. 55, 56, 68, 69, 113).