Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Факультет інформаційних технологій та управління шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МАТЕМАТИКИ


- ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Вступнику

Спеціальності та освітньо-професійні програми ОС "БАКАЛАВР" (денна форма навчання):

 

051 Економіка:

051.00.01 Економіка міста. Урбаністика

051.00.01 Економіка міста. Урбаністика (на основі ОКР «Молодший спеціаліст»)

072 Фінанси, банківська справа та страхування:

072.00.01 Фінанси і кредит

072.00.01 Фінанси і кредит (на основі ОКР «Молодший спеціаліст»)

Термін навчання:

БАКАЛАВР – 3 роки 10 місяців

БАКАЛАВР (зарахування на 2 курс, на основі ОКР «Молодший спеціаліст») – 2 роки 10 місяців

БАКАЛАВР (зарахування на 3 курс, на основі ОКР «Молодший спеціаліст») – 1 рік 10 місяців

Вступ на 2-3 курси, на основі ОКР Молодший спеціаліст: фахове випробування (min бал 60) + середній бал документа про освіту (конкурсний показник).

Вступ в магістратуру, на основі ОКР Бакалавр: фахове випробування (min бал 60) + іноземна мова (вступний іспит, min бал 60) + середній бал документа про освіту (конкурсний показник).

Навчання здійснюється за кошти місцевого бюджету (державне замовлення) та кошти фізичних (юридичних) осіб, можлива помісячна оплата за навчання.

Пільги при вступі:

КВОТА-1 (10% від кількості місць державного замовлення для соціальних категорій)

КВОТА-3 (50% від кількості місць державного замовлення для випускників столичних шкіл)

Умови вступу:

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступників на основі повної загальної середньої освіти (сертифікати ЗНО):

 

     №       
Спеціальність                          
  Конкурсний предмет ЗНО                           Бал*
1.


Економіка Українська мова та література     
  100
Математика
100
Іноземна мова або географія 100
2.Фінанси, банківська справа та страхування  Українська мова та література     
100
 Математика 100
Іноземна мова або географія 100

 

*мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі

Спеціальності та освітньо-професійні програми ОС "МАГІСТР" (денна форма навчання):

072 Фінанси, банківська справа та страхування:
072.00.02 Фінанси і кредит
Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Військова кафедра:

Студенти мають можливість отримати додатково військово-облікові спеціальності за програмою підготовки офіцерів запасу.

Гуртожитки:

Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

Під час навчання студенти мають унікальну можливість безкоштовно долучатись до Європейських програм академічної мобільності.

 Finansu

FITU EK

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!