Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Факультет інформаційних технологій та управління шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МАТЕМАТИКИ


- ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Наукова школа професора Володимира Бурячка

НАЗВА НАУКОВОЇ ШКОЛИ:

Цифрові технології в сфері інформаційної та кібернетичної безпеки для потреб громади, міста, держави

 

ЗАСНОВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ

Бурячок Володимир Леонідович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки  Факультету інформаційних технологій і управління Київського університету імені Бориса Грінченка

Профіль в Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=FCOVFDYAAAAJ&hl=uk

Профіль в Research Gate:

https://www.researchgate.net/profile/Volodymyr_Buriachok

Researcher ID: Е-4200-2018

ORCID ID: 0000-0002-4055-1494

Scopus author ID: 6507458643

Web of Science author ID: M-6122-2019

РІК ЗАСНУВАННЯ: 2014

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ:

  • Розробка методів і засобів виявлення атак та ідентифікації порушників ІБ в ІКС:

1. Розробка моделей параметрів, еталонів і правил виявлення аномалій в мережевому трафіку, побудова на їх основі програмних та програмно-апаратних засобів виявлення вторгнень в інформаційно-комунікаційних системах;

2. Розробка окремих компонентів (модулів), а також автономних систем виявлення атак та ідентифікації порушників в інформаційно-комунікаційних системах.

3. Розробка систем антивірусного захисту даних з використанням хмарних обчислювальних технологій та парольних політик.

  • Розробка систем управління інформаційною та кібернетичної безпеки:

1. Розширення функціональних можливостей сучасних систем виявлення вторгнень (IDS) за рахунок ідентифікації порушника інформаційної безпеки;

2. Розробка систем інформаційно-аналітичної підтримки управління ІКБ.

  • Захист об'єктів критичної інформаційної інфраструктури держави:

1. Розширення можливостей сучасних технологій щодо оцінювання стану захищеності державних ІР та систем управління технологічними процесами;

2. Розширення можливостей систем інформаційної та функціональної безпеки безпроводових мереж передавання даних

3. Створення сучасних інформаційних технологій інтелектуального управління об’єктами та їх маршрутизацією в сенсорних мережах.

 

РЕГІОНИ ДІЯЛЬНОСТІ ОСЕРЕДКІВ НАУКОВОЇ ШКОЛИ: м. Київ.

СКЛАД НАУКОВОЇ ШКОЛИ

 

ПІБ

Науковий ступінь

Рік захисту

Науковий керівник/консультант

Місце роботи та посада

Гулак Г.М.

д.т.н.

2021

Бурячок В.Л.

Інститут проблем математичних машин і систем Національної академії наук України, завідувач лабораторії кібербезпеки

Семко В.В.

д.т.н.

2017

Бурячок В.Л.

Університет Грінченка, професор кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка

Мамарєв В.М.

к.т.н.

2015

Бурячок В.Л.

Державне космічне агентство України, начальник відділу науково-дослідної та випробувальної роботи Національного центру управління та випробувань космічних засобів

Домарєв Д.В.

к.т.н.

2015

Бурячок В.Л.

ВАТ «ЕПОС», провідний фахівець департаменту захисту інформації

Невойт Я.В.

к.т.н.

2016

Бурячок В.Л.

НЕК «Укренерго», начальник відділу впровадження та контролю процесів інформаційної безпеки Департаменту інформаційної безпеки

Смірнов С.А.

к.т.н.

2017

Бурячок В.Л.

Центральноукраїнський національний технічний університет, доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення

Семко О.В.

к.т.н.

2019

Бурячок В.Л.

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України, науковий співробітник

Соколов В.Ю.

к.т.н.

2019

Бурячок В.Л.

Університет Грінченка, доцент кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка

Платоненко А.В.

к.т.н.

2019

Бурячок В.Л.

Університет Грінченка, доцент кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка

Складанний П.М.

к.т.н.

2021

Гулак Г.М.

Університет Грінченка, завідувач  кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка

Кузьменко Л.В.

к.т.н.

2021

Гулак Г.М.

Центру перспективного планування та моніторингу освітньої діяльності Національної академії Служби безпеки України

 

ЗАПЛАНОВАНІ ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ

ПІБ

назва дисертації

код, назва спеціальності

на здобуття наукового ступеня доктора наук/доктора філософії (кандидата наук) необхідне зазначити

Ворохоб М.В.

Методи виявлення порушень інформаційної безпеки за даними моніторингу інформаційно-телекомунікаційних мереж

125 – Кібербезпека

доктор філософії

Рябчун О.П.

Технологія інтелектуального управління інформаційною безпекою в умовах невизначеності впливу дестабілізуючих факторів

125 – Кібербезпека

доктор філософії

Кіпчук Ф.В.

Моделі розпізнавання загроз та уразливостей в системах управління об’єкта критичної інфраструктури за даними кластерного аналізу

125 – Кібербезпека

доктор філософії

Сукайло І.О.

Методи інтелектуального аналізу і розпізнання даних у системах забезпечення інформаційної безпеки держави

125 – Кібербезпека

доктор філософії

Черненко Р.М.

Технологія забезпечення захисту інформації, що передається відкритими каналами на основі удосконалення алгоритмів формування повідомлень

125 – Кібербезпека

доктор філософії