Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Факультет інформаційних технологій та управління шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МАТЕМАТИКИ


- ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Контакти

(044) 461-02-34

kikb.fitu@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. М. Тимошенка, 13-б, каб. 519

 

З питань вступу на спеціальності:

123 Комп'ютерна інженерія

125 Кібербезпека

Контактна особа: Складанний Павло Миколайович

Ел. пошта: p.skladannyi@kubg.edu.ua

Телефон: (098) 994-5971 (Viber, Telegram, WhatsApp)

Про кафедру

logo-kiberРішенням в Вченої Ради Київського університету імені Бориса Грінченка 1 березня 2018 року розпочала своє існування кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки у складі Факультету інформаційних технологій та управління.

Засновник кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки доктор технічних наук, професор Бурячок Володимир Леонідович.

Кафедра призначена для здійснення підготовки/перепідготовки фахівців/професіоналів вищої кваліфікації в галузі знань 12 – «Інформаційні технології» спеціальності  125 «Кібербезпека» спеціалізації «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» з метою забезпечення потреб виробничої, освітньої, наукової та інших сфер діяльності людини, суспільства та держави в цілому.

Основними завданнями, які покладені на кафедру інформаційної та кібернетичної безпеки є:

1) підготовка згідно отриманих Університетом ліцензій і сертифікатів та з урахуванням потреб реального сектору економіки:

2) перепідготовка фахівців, в тому числі з наданням другої вищої освіти в галузі інформаційної та кібернетичної безпеки;

3) розробка вимог і пропозицій щодо удосконалення змісту та обсягу навчальних програм дисциплін, що викладаються кафедрою;

4) формування змістовного методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу;

5) розробка, організація та впровадження в навчальний процес прогресивних освітніх технологій;

6) підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри;

7) проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень за встановленими пріоритетними напрямами науково-дослідної роботи Університету;

8) надання експертно-консультативних, інформаційно-аналітичних, науково-методичних та інших послуг з питань захисту інформації, інформаційної та кібернетичної безпеки, а також у навчальній, методичній та науково-дослідній роботі кафедр Університету.